Natuur en Landschap

Het grondgebied is een ongelooflijk 'transitielandschap'. Van Limburgs heidelandschap eind 19de eeuw, overgaand in een industrieel ontginningsgebied voor grind en steenkool in de loop van de 20ste eeuw, en eindigend in een toeristisch-recreatief wandelparadijs vandaag de dag.

Social: